Sjefslønnen utløser lønnskrav i NRK

Årslønnen til den nyansatte kringkastingssjefen i NRK er et signalom at gjennomsnittslønna i NRK skal opp, tror Eva Stabell, leder iNRK-journalistenes fagforening (NRKJ).