Mer hemmelig i krimsaker

Over halvparten av de spurte i en større undersøkelse fikk svekket sin tillit til politi og påtale— myndighet etter å ha lest medieomtale av orderudsaken.