UDI: Først dyrt, så billig

En lang rekke kommuner er i ferd med å finne ut om det lønner seg å skreddersy opplæring til flyktninger.