Folk er urolige, men reiser likevel

Reisebyråene får mange henvendelser fra engstelige folk som har bestilt ferietur.