Foreslår reklame-forbud for barn

Forbrukerrådet foreslår å forby reklame rettet mot barn under 12 år. Rådet vil også ha reklamefri sone i skole og idrettsanlegg.