Bøndene får mer i lønn og prisene øker

Jordbruksavtalen gir 7.800 kroner ekstra per årsverk i landbruket. I tillegg er bunnfradraget redusert med 1.000 kroner, som blir et tilsvarende stort lavlønnstillegg. Dette betyr økte priser for forbrukerne.