Vil spare 2 milliarder i Forsvaret

Omleggingen av Forsvaret skal gi en innsparing på 5.000 årsverk og2 milliarder kroner årlig. Dette ble kjent da regjeringen fredag lafram stortingsproposisjonen om omleggingen av Forsvaret i perioden2002 til 2005.