Hast med å tømme «Green Ålesund»

Forskipet av «Green Ålesund» ligger stabilt på 25 meters dyp, etter at havaristen brakk i to og sank i løpet av natt til i går.