Klimaekspertene motsier hverandre

Fremskrittspartiet tviler på klimaeffekten og vil at enøk skal stå på egne ben.