Pågang for etableringslån i Stavanger

I år som i fjor søkte Stavanger kommune om 50 millioner kroner fra Husbanken til å hjelpe førstegangsetablerere ut i boligmarkedet. I fjor sto det 30 millioner kroner igjen på konto ved årsslutt. Årsaken var at mange ikke gjennomførte kjøpet. Noen fant ikke det de ville ha, andre fant ikke boliger som passet lommeboken. Med årets utflating i boligprisene stiger interessen.