Vil sleppa fri næringa

Høyre vil fjerna dagens konsesjonsordning innan oppdrettsnæringa.