Eldrereformen må fullføres

Einar Stensnæs (KrF) vil ikke avslutte eldrereformen før kommunenes egne mål er nådd.