Kaos i norsk samferdsel dersom Braathens ryker

Norsk samferdsel og samfunnsliv havner i alvorlige vansker dersomBraathens går konkurs i løpet av høsten.