-Jeg forfalsket kjøpekontrakten

Per Orderud innrømte i Eidsivating lagmannsrett i dag tirsdag at det var han selv som forfalsket farens underskrift på en kjøpekontrakt på Orderud gård.