Aasland ber studieledere ta hensyn til rettssaken

Etter 22. juli har mange studenter klaget på manglende tilrettelegging av studiene for dem som ble rammet av terrorhandlingene.