Justering av ansvarsområder i UD

Regjeringen justerer ansvarsfordelingen i Utenriksdepartementet mellom utenriksminister Thorbjørn Jagland og bistandsminister Anne Kristin Sydnes.