Riksadvokaten anker dommene i Faiza-saken

Det blir en ny rettsrunde i Faiza-saken. Med bevisene som foreligger, bør de tiltalte dømmes for overlagt drap, mener Riksadvokaten – som anker begge dommene.