Vegvesenet vil ikke ta i bruk Holmestrandstunnelen

Å gjenåpne Holmestrandstunnelen for å lede trafikken bort fra Holmestrand sentrum blir både for dyrt og vil ta for lang tid, mener Statens vegvesen.