• De neste ti årene skal regjeringen bruke 168 milliarder kroner på jernbane. Utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet blir periodens største jernbanesatsing. Scanpix

- Vi har fått jernbanen tilbake på rett spor

De neste ti årene skal regjeringen bruke 168 milliarder kroner på jernbane. Utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet blir periodens største jernbanesatsing.