Må vente i tre år før de reddes av barnevernet

Det tar i snitt tre år fra barnevernet får bekymringsmelding om kritikkverdige forhold i hjemmet, til barnevernet overtar omsorgen for barnet.