Nye kart gir kommunene oversikt over skredfare

En ny kartserie som nå blir lansert, skal gi presis oversikt over skredfaren i norske kommuner.