Skattefradrag for gaver til utlandet

Fra i år er det mulig å få skattefradrag for gaver til organisasjoner i EØS-området. Samtidig kommer en del tros— og livssynssamfunn i Norge til å bli strøket av listen.