To uoppklarte drap i 2012

To drap står fortsatt uoppklart når året går mot slutten. Politiet har verken mistenkte eller siktede i noen av dem. Til sammen skjedde det 29 drap i Norge i 2012.