Etterlyser system for lagring av beviser

Det finnes i dag ingen etablerte systemer for lagring av bevismateriale i alvorlige straffesaker med endelig dom. Det truer rettssikkerheten, mener direktøren ved Domstoladministrasjonen.