Kirkemøtet behandlet vigsel av homofile

Kirkemøtet hadde lørdag første plenumsbehandling av saken om vigsel av homofile. Flertallet ønsker en ny vigselsliturgi, og det blir ingen utsettelse av saken.

Illustrasjonsbilde.
  • Ntb
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Klokken 8.30 lørdag morgen tok Kirkemøtet fatt på saken om vigsel av likekjønnede, en betent sak som har fått mye oppmerksomhet i forkant av møtet og under kirkevalget i fjor høst.

Forslaget om å utarbeide to liturgier og at Kirken skal ha et kjønnsnøytralt syn på ekteskap har flertall. 15 av 23 medlemmer i komiteen som har jobbet med saken, ønsker at Kirkemøtet vedtar utarbeidelse av liturgi for vigsel av likekjønnede:

— Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par, står det i sakspapirene.

Avviste utsettelse

Mindretallet på åtte medlemmer foreslo derimot at det blir lagt fram en bredere utredning av saken, og at den utsettes. Dette ble nedstemt da bare 31 av 114 fremmøtte delegater på Kirkemøtet ønsket dette.

— Denne saken har vi behandlet igjen og igjen og igjen og igjen. Dette er utredet mer enn nok, sa Leif Christian Michelsen fra Stavanger bispedømme, skriver Vårt Land.

Det nedstemte mindretallet ønsker et særlig fokus på konsekvensene av likekjønnet vigsel for barns situasjon og rettigheter, og for kirkens helhetlige teologi om familien.

— Jeg vil sterkt anbefale for kirkens fremtid at vi tar oss tid til det, sa Øivind Benestad fra Agder og Telemark bispedømme ifølge avisen. Han har i årevis vært den mest profilerte motstanderen mot likekjønnet vigsel i Den norske kirke.

Nye møter mandag

Mandag skal Kirkemøtet etter planen fatte vedtak om homofile skal få en egen liturgi og kunne vies i kirken.

Dersom Kirkemøtet vedtar å gå inn for en ny vigselsliturgi, vil denne kunne vedtas på neste møte, som er i januar 2017.

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste organ og samles én gang i året. Medlemmene representerer kirkens elleve bispedømmer og velges for fire år.

Les også:

Publisert: