KrF: - Ikke nok tiltak mot mobbing

KrF mener regjeringens tiltak mot mobbing er gode, men at de ikke er tilstrekkelige.

Publisert: Publisert:
  • Ntb
Denne artikkelen er over tre år gammel

— KrF kommer til å fortsette kampen for et mobbeombud i hvert fylke, sier partiets skolepolitiske talsmann Anders Tyvand i en kommentar til regjeringens antimobbe-tiltak, som ble lagt fram mandag.

Tyvand sier at selv om regjeringen nå styrker Barneombudets rolle i mobbesaker, så vil ikke ombudet ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker.

— Det er behov for et mobbeombud i hvert fylke. Vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene, barna og foreldrene. Vi har allerede noen mobbeombud i Norge, og erfaringene med disse er positive. Jeg mener vi trenger ett mobbeombud i hvert fylke. Disse kan både bistå barn og foreldre når mobbing oppstår, veilede i forbindelse med klagesaker og være en vaktbikkje overfor både skoler og klageorganer. Men de kan også være verdifulle kompetanseressurser for både lærerkollegier, skoleeiere og foreldregrupper, og bidra positivt i det forebyggende arbeidet, sier Tyvand. (©NTB)

Publisert: