• johs lunde-0005.jpg

Ny behandling av Lunde-saken i lagmannsretten

Johannes Lunde får saken sin behandlet i Gulating lagmannsrett etter at anken er tatt til følge. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på nytt.