Pollestad misliker hemmelighold

Geir Pollestad (Sp) liker ikke at landbruksministeren holder hemmelig rapporten om hvor 200 arbeidsplasser skal flyttes. Det hindrer en fair konkurranse, mener han.

Sp-politiker Geir Pollestad reagerer på hemmlighold fra regjeringen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Bakgrunnen er arbeidet med å flytte om lag 200 arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet ut av Oslo. Direktoratet omsetter for 17 milliarder kroner i året.

Aktører fra Nord-Trøndelag (slås sammen med Sør-Trøndelag 1. januar 2018), Rogaland, Østfold, Oppland og Hedmark har snakket opp sine kandidatur og møtt på «audition» i Oslo.

Tre alternativ

På et møte i slutten av mars kom det fram at departementet vurderer disse tre alternativene:

  • Ingen utflytting
  • Alt ut av Oslo
  • Noe ut av Oslo, mens noe blir igjen

Tre alternative lokasjoner skal vurderes i en rapport fra departementet som «blir offentlig», heter det i møtereferatet.

Men så enkelt var det ikke, som Aftenbladet skrev denne uken.

Les også

Frykt for masseoppsigelser i Landbruksdirektoratet

Utredningsfristen var 1. juli, men inntil videre legges det lokk på arbeidet. Aftenbladet har fått flere avslag på innsynsbegjæringer om rapporten. 12. juli beklaget departementet manglende respons etter purring fra Aftenbladet.

Reagerer

Dette reagerer Sp-politikeren fra Rogaland på:

– Landbruksministeren bør bidra til en mest mulig fair konkurranse og bør derfor offentliggjøre utredningen. Dette vil gi en mer faktabasert debatt og beslutning. Jeg mener hemmelighetskremmeri nå vil bidra til å styrke inntrykket av at her pågår det ting på kammerset. Det er naturlig at de ansatte i direktoratet føler uro rundt en utflytting. Sånn vil det alltid være - og man vil miste kompetanse i forbindelse med en utflytting. Samtidig vil man få inn nye tanker og kreativitet. Dette må også tas med i regnestykket. Til syvende og sist er spørsmålet om utflytting et politisk spørsmål, skriver han i en mail til Aftenbladet.

Publisert: