• Daglig leder i Drammen Taxi er drapstruet og lever nå med voldsalarm. Truslene kom etter at han innførte språktest for alle nye sjåfører. Anders Minge

Taxisjef drapstruet etter språktester

Daglig leder i Drammen Taxi er drapstruet og lever nå med voldsalarm. Truslene kom etter at han innførte språktest for alle nye sjåfører.