Den katolske kirke krevde 1,4 million kroner for mye

Oslo katolske bispedømme krevde i fjor 1,4 million kroner for mye i statsstøtte fordi det oppga flere medlemmer enn det hadde. Det samme skjedde året før.