Frykter bilbeltesvikt bak dødsulykker

Statens Havarikommisjon for Transport undersøker om bilister kan stole på bilbeltet.