- Tør ikke se pårørende i øynene

Da rettssaken ble avsluttet, beklaget trippeldrapsmannen at han ikke husker mer av hva som skjedde. Aktor ba om 21 års forvaring, forsvarerne om overføring til tvunget psykisk helsevern.