Økt snøsmelting kan gi oversvømmelser

Økt snøsmelting og varmere vær gir fare for lokale oversvømmelser i Hedmark og Østfold, og isgang i elver i Finnmark og Troms.