• Regjeringsadvokat Kine E. Steinsvik sammen med juridisk rådgiver Magne Svor i Gjenopptakelseskommisjonen. Riksadvokaten mener det vil det rokke ved selve grunnlaget for Gjenopptakelseskommisjonen dersom det ordinære domstolssystemet skal kunne overprøve kommisjonens avgjørelser. Aleksander Andersen / Scanpix

- Baneheia-avslag kan ikke overprøves

Regjeringsadvokat Kine E. Steinsvik avviser at domstolen kan overprøve avslaget Baneheia-dømte Viggo Kristiansen har fått fra Gjenopptakelseskommisjonen.