Kreft rammer kvinner hardere økonomisk

Kvinner med kreftsyke menn opplever en kraftig nedgang i inntekten. Det gjør ikke menn med kreftsyke koner.