Jentelag med H1N1-smitte reiser hjem fra Norway Cup

Jentelaget til Gaular i Sogn og Fjordane reiser hjem fra Norway Cup grunnet svineinfluensautbrudd i laget.