• Statistisk Sentralbyrå redegjør i sin statistikk for 3. kvartal om fortsatt økt arbeidsledighet blant innvandrere i Norge. Scanpix

Ledigheten blant innvandrere øker fortsatt

Arbeidsledigheten blant innvandrere bosatt i Norge økte fra 7,4 prosent i august i fjor til 7,9 prosent i august i år. I samme periode har ledigheten i resten av befolkningen falt fra 2,4 til 2,3 prosent.