Frykter svineinfluensaen får alvorlige konsekvenser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) frykter at en eventuell svineinfluensa-pandemi kan få alvorlige samfunnsmessige konsekvenser.