• Ansatte i kommunen er på sykdomstoppen. Scanpix

Sykefraværet høyest i kommunene

Kommunesektoren har høyere fravær enn både næringslivet og statlig forvaltning, og SINTEF mener omstilling er årsaken til det.