Halvorsen forsvarer utbytteregler

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener det er mange misforståelser rundt effekten av å begrense muligheten eierne av private barnehager har til å ta ut utbytte.