Tiltalte unngikk aktors spørsmål

Den tiltalte norsksomalieren unnlot å svare direkte på statsadvokatens spørsmål om han kjente til opprørsgruppen al-Shabaabs angrep i 2007. Forut for dette og andre angrep skal 40-åringen ha samlet inn penger i Norge til al-Shabaab.