Norge vil ikke ha strengere isbjørn-regler

Norge vil ikke støtte forslag om flytte isbjørn til en strengere bevaringsliste enn i dag. Forslaget kommer til avstemning på møtet i Konvensjonen for handel med truede plante— og dyrearter (CITES) som starter lørdag.