Leger får snakke nynorsk med datamaskinene

Sykehusenes system for talegjenkjenning skal utvikles til å forstå nynorsk, ikke bare bokmål som i dag. Dermed slipper nynorskbrukende leger å legge om målet.