• Både telefon og datanett er ute av funksjon ved Akershus universitetssykehus. Scanpix

Sykehus uten telefon og datanett

Det er iverksatt katastrofeberedskap på Akershus universitetssykehus (Ahus), hvor både telefon og datanett er ute av funksjon. Sykehuset tar inntil videre ikke imot nye pasienter.