Rekordøkning i antall tvangsutkastelser

Siden 2007 har antall tvangsutkastelser fra boliger per år blitt fordoblet. Politidirektoratet forventer nærmere 11.000 begjæringer om utkastelse i år.