Regjeringsstrid om stat-kommune-melding

Stortingsmeldingen om forholdet mellom stat og kommune er forsinket for fjerde gang. Det er politisk uenighet i regjeringen, ifølge kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Kommunal Rapport.