Barnevernet får kveldstelefon

Barnevernet skal bli mer tilgjengelige for barn og unge. Nå skal de ta imot telefoner også på kveldstid.