Kraftig økning av utsendte personer

I løpet av årets tre første måneder har Politiets utlendingsenhet tvangsutsendt 75 prosent flere personer enn på samme tid i fjor.