Njet til norsk kjøtt

Russiske inspektører er ikke imponert over kvaliteten på norske kjøttprodukter. I fjor ble ingen norske kjøttbedrifter godkjent for eksport til Russland.