Flere menn er langtidsledige

Veksten i arbeidsledigheten flater ut, men stadig flere personer er langtidsledige.